Nowy sezon !!! Nowe usługi !!!

W nasze progi zawitał świetny sprzęt – Miniładowarka BERGER-KRAUS z wieloma przystawkami. Dzięki niej nasze usługi rozszerzamy o następujące możliwości :


  • niwelowanie gruntu na wielkich przestrzeniach
  • rozwożenie podłoża pod duże trawniki szybciej, wygodniej
  • wykopy pod instalacje wodne, prądowe, przyłącza, nawadnianie – itp, itd
  • wyrywanie pni starych drzew